Vireillä rakennusvalvonnassa – Rakennuslupahakemus, Kyllästämöntie 100

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

Rakennuslupahakemus, Kyllästämöntie 100, kiinteistötunnus 753-421-6-280, varastohallin, varastointikentän, maavallin ja aidan rakentaminen. Käsittelijänä Tytti Mäntyoja.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi, Tytti Mäntyoja 040 1914 236. Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 29.10.2021 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta

Sipoossa 18.10.2021

 

Viimeksi muokattu 15.10.2021