Anhängig hos byggnadstillsynen, Bygglovsansökan, Kringelmalmi16

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Bygglovsansökan, Kringelmalmi16, fastighetsbeteckning 753-422-3-120, byggandet av fritidsbostadshus 99 vy-m²/123 m², ekonomibyggnad 33 vy-, bastu/ gäststuga 50 vy-, avloppssystem och jordvärmesystem. Handläggare Tytti Mäntyoja.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi Tytti Mäntyoja, 040 1914 236, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00. Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 23.2.2022 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsynen

9.2.2022

Senast uppdaterad 08.02.2022