Vireillä rakennusvalvonnassa, Rakennuslupahakemus, Kringelmalmi16

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Rakennuslupahakemus, Kringelmalmi16, kiinteistötunnus 753-422-3-120, vapaa-ajan asunto 99 k-m²/123 m², varasto 33 k-m², sauna/vierasmaja 50 k-m², jätevesijärjestelmän ja maalämpökaivon rakentaminen. Käsittelijänä Tytti Mäntyoja.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi  Tytti Mäntyoja, 040 1914 236, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00. Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 23.2.2022 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta

Sipoossa 9.2.2022

Viimeksi muokattu 04.08.2022