Anhängig hos byggnadstillsynen – Bygglovsansökan, Fårholmen

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

– Bygglovsansökan, Löparö, Fårholmen 52, fastighetsbeteckning 753-418-1-184, Brygga och patio till stranden. Handläggare Tytti Mäntyoja. Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning.

Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan ifråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi. Tytti Mäntyoja tel.040 1914 236. Ansökningshandlingarna fås vid behov tili påseende av handläggaren. Skriftliga anmärkningar ska riktas tili byggnadstillsynen och skickas senast 6.10.2021 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

 

Byggnadstillsynen

22.9.2021

Senast uppdaterad 28.09.2021