Vireilllä rakennusvalvonnassa – Rakennuslupahakemus, Fårholmen

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

– Rakennuslupahakemus, Löparön Fårholmen 52, kiinteistötunnus 753-418-1-184, Ponttonilaituri ja rantapatio. Käsittelijänä Tytti Mäntyoja. Naapureille vartaan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta.

Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus. Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi Tytti Mäntyoja puh.040 1914 236.

Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä. Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 6.10.2021 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta

Sipoossa 22.9.2021

Viimeksi muokattu 28.09.2021