Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

– Bygglovsansökan, Konsulsvägen 18, fastighetsbeteckning 753-419-1-51, garage, bastu 50 vy-m², ekonomibyggnad 101 vy-m². Handläggare Tytti Mäntyoja.

– Bygglovsansökan, Byändavägen 36, fastighetsbeteckning 753-421-17-3, egnahemshus 176 vy-m², garage 53 vy-m², avloppsysstem. Handläggare Tytti Mäntyoja.

– Bygglovsansökan, Oljevägen 705, fastighetsbeteckning 753-423-2-226, förbättringsåtgärder till skjutbanans bullerskydd samt byggande av fält för mellanlagring. Handläggare Ulla-Maija Upola.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi Tytti Mäntyoja, 040 1914 236, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00 Ulla-Maija Upola, 040 191 6032, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00

Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 6.4.2022 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

 

Byggnadstillsynen
Sibbo 23.3.2022

Senast uppdaterad 22.03.2022