Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

– Rakennuslupahakemus, Konsulintie 18, kiinteistötunnus 753-419-1-51, kytketty autotalli ja saunarakennus 50 k-m², talousrakennus yrityskäyttöön 101 k-m². Käsittelijänä Tytti Mäntyoja.

– Rakennuslupahakemus, Kylänpäänkuja 36, kiinteistötunnus 753-421-17-3, omakotitalo 176 k-m², autotalli/-katos 53 k-m² ja jätevesijärjestelmä. Käsittelijänä Tytti Mäntyoja.

– Rakennuslupahakemus, Öljytie 705, kiinteistötunnus 753-423-2-226, ampumaradan melunsuojauksen parannustoimenpiteet sekä välivarastointikenttien rakentaminen. Käsittelijänä Ulla-Maija Upola.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00 Ulla-Maija Upola, 040 191 6032, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00

Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 6.4.2022 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

 

Rakennusvalvonta
Sipoossa 23.3.2022

Viimeksi muokattu 22.03.2022