Anhängig hos byggnadstillsynen

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

– Bygglovsansökan, Martiksentie 167, fastighetsbeteckning 753-409-18-51, byggandet av stall 168 vy-m², sovtak 55 vy-m², avloppssystem. Handläggare Tytti Mäntyoja.

– Bygglovsansökan, Hansaksentie 15a, fastighetsbeteckning 753-419-4-1540, byggandet av arbetsrum, biltak och mur. Handläggare Tove Hagman.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga fornamn.efternamn@sibbo.fi, Tytti Mäntyoja 040 1914 236, Tove Hagman 040 6605 148. Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 17.11.2021 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsynen

Sibbo 3.11.2021

 

Senast uppdaterad 05.11.2021