Vireillä rakennusvalvonnassa

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

– Rakennuslupahakemus, Martiksentie 167, kiinteistötunnus 753-409-18-51, hevostallin 168 k-m², makuukatoksen 55 k-m², jätevesijärjestelmän rakentaminen. Käsittelijänä Tytti Mäntyoja.

– Rakennuslupahakemus, Hansaksentie 15a, kiinteistötunnus 753-419-4-1540, työhuoneen, autokatoksen ja muurin rakentaminen. Käsittelijänä Tove Hagman.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi, Tytti Mäntyoja 040 1914 236, Tove Hagman 040 6605 148. Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 17.11.2021 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta

Sipoossa 3.11.2021

 

Viimeksi muokattu 02.11.2021