Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

 • Bygglovsansökan, Örnvägen 34
  Fastighetsbeteckning 753–419–3–27
  Tillbygnad till en energibyggnad 120 m²-vy
  Handläggare Sami Nurme.
 • Bygglovsansökan, Dammängsvägen 35
  Fastighetsbeteckning 753-403-1-5
  Utbyggnad av en bastu 13 m²-vy
  Handläggare Sami Nurme.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Sami Nurme, 040 195 6845, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 3.4.2024 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 20.3.2024

 

Senast uppdaterad 19.03.2024