Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

 • Rakennuslupahakemus Kotkatie 34
  Kiinteistötunnus 753–419-3-27
  Energiarakennuksen laajentaminen 120 m²
  Käsittelijänä Sami Nurme.
 • Rakennuslupahakemus Patoniityntie 35
  Kiinteistötunnus 753-403-1-5
  Saunan rakentaminen 13 m²
  Käsittelijänä Sami Nurme.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Sami Nurme, 040 195 6845, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 3.4.2024 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 20.3.2024

 

Viimeksi muokattu 19.03.2024