Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

Fällning av träd för breddande och förändring av vandringsleder på detaljplan NG8:s område
Norrskogsvägen , fastighetsbeteckning 753-423-23-93
Handläggare Tytti Mäntyoja.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.
Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 20.3.2024 kl.16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7 (Klockarbackavägen 2), 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 6.3.2024

 

Senast uppdaterad 06.03.2024