Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

Puiden kaataminen ulkoilureittien muutoksia ja laajennuksia varten asemakaavan NG8 alueella
Pohjanmetsäntie, kiinteistötunnus 753-423-23-93
Käsittelijä Tytti Mäntyoja.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.
Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 20.3.2024 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7 (Lukkarinmäentie 2), 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 6.3.2024

 

Viimeksi muokattu 06.03.2024