Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Rivning av byggnad, Opintie 6, fastighetsbeteckning 753-419-4-1205, rivning av skolcentrum i Södra Sibbo. Byggnadens idrott hall bevaras.
    Handläggare Juho Eskelinen.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Juho Eskelinen, 050 476 9467, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 24.1.2024 kl. 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7 (Klockarbackavägen 2), 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 10.1.2024

 

Senast uppdaterad 09.01.2024