Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Rakennuksen purkaminen, Opintie 6, kiinteistötunnus 753-419-4-1205, Etelä-Sipoon koulukeskuksen purkaminen. Rakennuksen yhteydessä olevaa liikuntahallia ei pureta.
    Käsittelijä Juho Eskelinen.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Juho Eskelinen, 050 476 9467, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 24.1.2024 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7 (Lukkarinmäentie 2), 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 10.1.2024

 

Viimeksi muokattu 09.01.2024