Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Ansökan om bygglov, Opintie 4, fastighetsbeteckning 753-419-4-1251, linjesanering / ändring byggnadens husteknik.
    Handläggare Juho Eskelinen.
  • Ansökan om bygglov, Kitövägen 369, fastighetsbeteckning 753-430-7-13, strandbastu 30 m²-vy, badhus 30 m²-vy med kopplad paviljong (tak) 30 m² och simbassäng. Smärre undantag: strandbastun avstånd till strandlinje.
    Handläggare Tytti Mäntyoja.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Juho Eskelinen, 050 476 9467, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.
Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 13.12.2023 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 29.11.2023

 

Senast uppdaterad 28.11.2023