Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Rakennuslupahakemus, Opintie 4, kiinteistötunnus 753-419-4-1251, linjasaneeraus: käyttövesijohtojen ja kylpyhuoneiden uusiminen.
    Käsittelijä Juho Eskelinen.
  • Rakennuslupahakemus, Kitöntie 369, kiinteistötunnus 753-430-7-13, rantasauna 30 k-m², kylpytalo 30 k-m² yhdistetyllä paviljongilla (katos) 30 m² ja uima-allas. Vähäinen poikkeaminen rantasaunan etäisyydestä rantaviivaan.
    Käsittelijä Tytti Mäntyoja.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Juho Eskelinen, 050 476 9467, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.
Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 13.12.2023 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 29.11.2023

 

Viimeksi muokattu 28.11.2023