Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Bygglovsansökan, Pohjoinen Boxintie 37, fastighetsbeteckning 753–403-10-64, byggande av garage/ekonomibyggnad 96 m²-vy. Handläggare Sami Nurme.
  • Ansökan om undantag, Tarpoilavägen, fastighetsbeteckning 753–405-10-59, byggande av två egnahemshus 250 m²-vy, 2 våningar. Handläggare Lotta Pelto-Timperi.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Sami Nurme, 040 195 6845, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.
Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 21.9.2023 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 6.9.2023

 

Senast uppdaterad 05.09.2023