Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Rakennuslupahakemus Pohjoinen Boxintie 37, kiinteistötunnus 753–403-10-64, autotalli/varastorakennuksen 96 k- m² rakentaminen. Käsittelijänä Sami Nurme.
  • Poikkeamishakemus Tarpoilavägen, kiinteistötunnus 753–405-10-59, kahden asuinrakennuksen rakentaminen, 250 k- m², 2.krs. Käsittelijä Lotta Pelto-Timperi.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Sami Nurme, 040 195 6845, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.
Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 21.9.2023 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 6.9.2023

 

Viimeksi muokattu 05.09.2023