Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

Bygglovsansökan, Skyttenskärin Hamnholmen 132

  • Fastighetsbeteckning 753-418-1-113
  • Tillbyggnad 8 m²-vy, byggande av terass 63 m². Avloppsysstem.
  • Handläggare Juho Eskelinen

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Juho Eskelinen, 050 476 9467, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 7.9.2023 klockan 15:30 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 24.8.2023

 

Senast uppdaterad 24.08.2023