Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

Rakennuslupahakemus, Skyttenskärin Hamnholmen 132

  • Kiinteistötunnus 753-418-1-113
  • Rakennuksen sisäänvedetyn terassin muuttaminen asuinkäyttöön 8 k- m², kattamattoman terassin rakentaminen 63 m². Jätevesijärjestelmän rakentaminen.
  • Käsittelijä Juho Eskelinen

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Juho Eskelinen, 050 476 9467, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 7.9.2023 klo 15.30 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 24.8.2023

 

Viimeksi muokattu 24.08.2023