Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

Bygglovsansökan, Tallängen 26

Fastighetsbeteckning 753–430–19–7. Fritidsbostad 126 m²-vy, ekonomibyggnad 45 m²-vy, bastu 30 m²-vy,  gäststuga 20 m²-vy och biltak. Borring av bergvärmebrunn och brunn för hushållsvatten. Avloppsysstem. Handläggare Tytti Mäntyoja.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi, Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 10.8.2023 klockan 15:30 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Bygglovsansökan, Liiketie 2

Fastighetsbeteckning 753-414-2-29. Byggande av dagligvaruhandel 2966 m²-vy. Byggnaden är huvudsakligen enplats med tekniskt utrymme på andra våningen. Handläggare Ulla-Maija Upola.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sipoo.fi, tfn 040 191 6032.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 10.8.2023 klockan 15:30 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 25.7.2023

 

Senast uppdaterad 25.07.2023