Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

Rakennuslupahakemus, Tallängen 26

Kiinteistötunnus 753–430–19–7. Vapaa-ajanrakennus 126 k- m², talousrakennus 45 k- m², saunarakennus 30 k- m² sekä vierasmaja 20 k- m² ja autokatos. Maalämpökaivon sekä talousvesikaivon poraaminen. Jätevesijärjestelmän rakentaminen. Käsittelijä Tytti Mäntyoja.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi, Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 10.8.2023 klo 15.30 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennuslupahakemus, Liiketie 2

Kiinteistötunnus 753-414-2-29. Päivittäistavaramyymälän rakentaminen 2966 k- m². Rakennus on pääosin yksikerroksinen, tekninen tila 2. kerroksessa. Käsittelijä Ulla-Maija Upola.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sipoo.fi, puh. 040 191 6032.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 10.8.2023 klo 15.30 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 25.7.2023

 

Viimeksi muokattu 25.07.2023