Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Bygglovsansökan, Vanha Porvoontie 357, fastighetsbeteckning 753–420–1–182. Byggande av lagerhall 670 m²-vy. Handläggare Sami Nurme.
  • Rivningslov, Stora Byvägen 30, fastighetsbeteckning 753–423–4-79, rivning av gammal bussterminal. Handläggare Juho Eskelinen.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Sami Nurme, 040 195 6845, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.
Juho Eskelinen, 050 476 9467, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 3.5.2023 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 19.4.2023

 

Senast uppdaterad 18.04.2023