Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa: 

  • Rakennuslupahakemus Vanha Porvoontie 357, kiinteistötunnus 753–420-1-182, varastohallin rakentaminen 670 k- m². Käsittelijänä Sami Nurme. 
  • Purkamislupa, Iso kylätie 30, kiinteistötunnus 753–423–4–79, vanhan linja-autoaseman purkaminen. Käsittelijänä Juho Eskelinen. 

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus. 

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Sami Nurme, 040 195 6845, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.
Juho Eskelinen, 050 476 9467, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 3.5.2023 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.  

Rakennusvalvonta
Sipoossa 19.4.2023

 

Viimeksi muokattu 18.04.2023