Anhängig hos byggnadstillsynen

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  •  Bygglovsansökan, Hackalandsvägen 6, fastighetsbeteckning 753–422–3–343. Byggande av garage/biltak 77 m²-vy. Handläggare Sami Nurme.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi, Sami Nurme, 040 195 6845 (telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00).

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 21.4.2023 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn

Sibbo den 11.4.2023

Senast uppdaterad 11.04.2023