Vireillä rakennusvalvonnassa

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Rakennuslupahakemus Hakkalantie 6, kiinteistötunnus 753–422–3–343, autotallin/autokatoksen rakentaminen 77 k- m². Käsittelijänä Sami Nurme.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi, Sami Nurme, 040 195 6845 (puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00).

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 21.4.2023 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta

Sipoossa 11.4.2023

Viimeksi muokattu 11.04.2023