Anhängig hos byggnadstillsynen

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Ansökan om undantag, Möträskvägen 102, fastighetsbeteckning 753–419-4-905, byggande av egnahemshus 300 m²-vy, 2 våningar, garage och bastu. Handläggare Ulla-Maija Upola.
  • Bygglovsansökan, Taksvärkintie 77, fastighetsbeteckning 753–429-2-52, byggande av wc och avloppssystem till garage, våningsyta övergå 4 m². Handläggare Sami Nurme.
  • Bygglovsansökan, Stadsviksvägen 254, fastighetsbeteckning 753–422-2-84, egnahemshus, garage 416 m²-vy, strandbastu 22 m²-vy, bergvärmebrunn. Rivning av 2 byggnader. Handläggare Tytti Mäntyoja.

 

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi

Ulla-Maija Upola, 040 191 6032, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00.

Sami Nurme, 040 195 6845, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00.

Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 8.2.2023 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn

Sibbo den 25.1.2023

 

Senast uppdaterad 24.01.2023