Vireillä rakennusvalvonnassa

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Poikkeamishakemus Möträskintie 102, kiinteistötunnus 753–419-4-905, asuinrakennuksen 300 k-m², 1. krs, autotallin ja saunan rakentaminen. Käsittelijänä Ulla-Maija Upola.
  • Rakennuslupahakemus Taksvärkintie 77, kiinteistötunnus 753–429-2-52, muutoslupa, wc ja jätevesijärjestelmän rakentaminen autotalliin, kerrosala ylittyy 4 m². Käsittelijänä Sami Nurme.
  • Rakennuslupahakemus Stadsvikintie 254, kiinteistötunnus 753–422-2-84, omakotitalo ja kytketty autotalli 416 k-m², rantasauna 22 k-m², maalämpökaivo. Purkaminen: 2 kpl rakennus. Käsittelijänä Tytti Mäntyoja.

 

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Ulla-Maija Upola, 040 191 6032, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Sami Nurme, 040 195 6845, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 8.2.2023 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta

Sipoossa 25.1.2023

 

Viimeksi muokattu 24.01.2023