Anhängig hos byggnadstillsynen

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

Bygglovsansökan, Vesterängsvägen 24, fastighetsbeteckning 753–419-8-82, byggande av tillfällig daghem 1000 vy-m², ekonomi byggnader och skjul.  Tillfällig bygglov för 16 år enligt beslut om planeringsbehov, möjligtvis man ska söka bygglov för permanent byggnad. Handläggare Ulla-Maija Upola.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi Ulla-Maija Upola, 040 191 6032, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00.

Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren. Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 13.12.2022 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn

Sibbo den 30.11.2022

 

Senast uppdaterad 30.11.2022