Vireillä rakennusvalvonnassa

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

Rakennuslupahakemus Vesterängintie 24, kiinteistötunnus 753–419-8-82, tilapäisen päiväkotirakennuksen 1000 k-m², toimintaan liittyvien katosten ja varastotilojen rakentaminen. Rakennukselle haetaan rakennuslupaa suunnittelutarveratkaisun mukaisesti 16 vuoden määräajaksi. Mikäli mahdollista rakennuslupaa haetaan pysyvälle rakennukselle. Käsittelijänä Ulla-Maija Upola.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi Ulla-Maija Upola, 040 191 6032, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 13.12.2022 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta

Sipoossa 30.11.2022 

 

Viimeksi muokattu 30.11.2022