Anhängig hos byggande på glesbygdsområde

Följande ansökningar om lov för byggande på gledsbygdsområdet är anhängiga:

  • Ansökan om undantag, Immersbyvägen 328, Sibbo, byggande av egnahemshus 400 m²-vy, 2 våningar till fastighet fastighetsbeteckning 753-413-4-29. Handläggare Lotta Pelto-Timperi.
  • Ansökan om undantag, Vesterängsvägen 24, Sibbo, ändring av tillfällig (16 år tidsfrist) daghem till bestående daghem1020 m²-vy, fastighetsbeteckning 753-419-8-82. Handläggare Lotta Pelto-Timperi.

 

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi, Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 18.10.2023 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsynen
Sibbo den 4.10.2023

 

Senast uppdaterad 03.10.2023