Vireillä haja-asutusalueen rakentamisessa

Seuraavat haja-asutusalueen rakentamisen lupahakemukset ovat vireillä:

  • Poikkeamislupahakemus, Immersbyntie 328, Sipoo, omakotitalon 400 k- m², 2.krs rakentaminen kiinteistölle kiinteistötunnus 753-413-4-29. Käsittelijä Lotta Pelto-Timperi.
  • Poikkeamislupahakemus, Vesterängintie 24, Sipoo, väliaikaisen päiväkotirakennuksen (16 v määräaika) muutos pysyväksi 1020 k- m², kiinteistötunnus 753-419-8-82. Käsittelijä Lotta Pelto-Timperi.

 

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi, Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 18.10.2023 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 4.10.2023

 

Viimeksi muokattu 03.10.2023