Ändring av stranddetaljplan som trätt i kraft, RA7 Norrkullalandet

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.12.2021 § 147 godkänt ändringen av RA7 Norrkullalandet stranddetaljplan.

Ändring av stranddetaljplan träder i kraft genom denna kungörelse.

 

Kommunstyrelsen

Sibbo 10.2.2022

 

Senast uppdaterad 08.02.2022