Voimaan tullut ranta-asemakaavan muutos, RA7 Norrkullalandet

 

Valtuusto on päätöksellään 13.12.2021 § 147 hyväksynyt RA7 Norrkullalandet ranta-asemakaavan muutoksen.

Ranta-asemakaavan muutos tulee tällä kuulutuksella voimaan.

 

Kunnanhallitus

Sipoossa 10.2.2022

 

Viimeksi muokattu 08.02.2022