Institutblogg: Institutrektors penna 12.6.2020

Institutrektors penna!

Sommarpsalmen, mestadels på distans, har ebbat ut. Barn, unga, våra studerande och lärare, är nu på ett välförtjänat sommarlov! Läsåret är avslutat, så även Sibbo institutets. Ett väldigt exceptionellt läsår. Covid-19-pandemin avslutade institutets närundervisning till 100% den 18.3.2020. Våra utrymmen stängdes och allt blev på hälft. De tre sista aktiva närundervisningsveckor inhiberades. Allting slutade totalt. Institutets 7239 kursdeltagare, 138 timlärare och vi 7 som hör till administrationen stod inför en helt ny vardag. Vad skulle komma att hända? Institutets administration övergick omedelbart till distansjobb, ingen hade tillträde till våra utrymmen, de studerandes arbeten blev på hälft och för lärarna blev undervisningen på hälft. Ja så verkade det till en början. Men attan den som ger sig! Sibbo institutets personal och de studerande var av en helt annan åsikt. Då situationen förändras, sen då? Då ändrar vi våra verksamhetsmodeller enligt det situationen kräver! Vi började på en gång med stor volym att planera för att skifta till distansundervisning.

Det att de första försiktiga utvecklingstankarna som vi på Sibbo institutet har, tenderar att eskalera är inget nytt. Det är mer en regel än ett undantag! Det är just därför som det är lätt att stolt representera Sibbo institutet och berätta om vår smidighet, vårt sätt att aktivt och nyfiket pröva på nytt och inte vara rädda för att misslyckas. I utvecklingsarbete vad är det värsta som kan hända oss? Jo, att misslyckas. Än sen då? Det är inte farligt! Det är just därför jag älskar mitt jobb! Det är just därför jag uppskattar vår arbetsgemenskap stort!

Bara efter några dagar hade vi startat processen att övergå till distansundervisning. Vi utredde olika tekniska lösningar, frågade våra timlärare om deras vilja att undervisa på distans eller utföra annat kompenserande arbete. Ungefär hälften, du läser rätt, hälften av våra timlärare var villiga att göra det. Vi informerade våra studerande om möjligheten att fortsätta studierna på distans. Många av våra studerande nappade på detta alternativ. En stor del av våra studerande hör till riskgruppen. Institutets distansundervisning gav struktur åt hemmavarandet. Detta skall på inget sätt underskattas. Att befinna sig i hemkarantän och undvika fysiska människokontakter är tufft. Den feedback vi fått bekräftar att vi på Sibbo institutet agerat rätt då vi övergick till distansundervisningen under undantagsförhållandena. Trots att allt inte omedelbart gick som i Strömsö både vad kommer till utredningar, testningar, instruktioner, nervositet så fick vi det slutligen att fungera. Tillsammans! Till och med så bra att vi beslöt att fortsätta läsåret med 12 extra distanskurser i maj!

Vi står snart inför följande läsår. Allt är planerat, grafikern gör de sista rättelserna och sedan går studieguiden i tryck. Innan midsommar kommer vi att publicera studieprogrammet på vår hemsida. Den planerade undervisningen utgår från att vi på hösten inleder undervisningen som närundervisning. Dock har vi beredskap och verktyg för, ifall situationen så kräver, att ändra vår strategi och smidigt övergå till undervisning på distans. Vi utnyttjar all den kunskap vi samlat på oss under våren och garanterar att Sibbo institutets grundläggande uppgift förverkligas: att erbjuda kvalitativt högklassig undervisning för sibboborna genom att beakta det lokala och öka våra studerandes välmåga! Jag återgår i mina tankar till  hur lyckligt lottad jag är i detta uppdrag!

Tack till alla mina arbetsvänner, tack att vi är en del av oss! Med varma tankar mot sommaren.

Annelie

Bild: Annelie Åkerman-Anttila

Senast uppdaterad 15.07.2021