Institutblogg: Institutrektors penna 10.6.2022

Sommarpsalmen har ebbat ut. Äntligen efter pandemin i form av vårfester i skolan, avslutningar och studentdimissioner, helt normalt i gymnastik- och festsalar med nära och kära i publiken. Barn, unga, våra studerande och lärare, är nu på ett välförtjänat sommarlov! Läsåret är avslutat, så även Sibbo institutets. Syvende och sist, mitt i all osäkerhet, nästan normalt som närundervisning. Det var en glädje att träffa lärare och studerande. Vi fick återvända normalt till våra arbetsplatser, träffa våra arbetskamrater, hålla närmöten och åka till det vårliga Stockholm med vår kärntrupp på utvecklingsdagar.

Vi står snart inför följande läsår. Allt är planerat, grafikern gör de sista rättelserna och sedan går studieguiden i tryck. Inom kort kommer vi att publicera studieprogrammet på vår hemsida. Den planerade undervisningen utgår från att undervisningen i huvudsak förverkligas som närundervisning. Dock, i och med pandemin har distans- och hybridundervisningen kommit för att stanna. Detta kommer ni att märka i Sibbo institutets studieutbud: vi vill erbjuda kvalitativt högklassig undervisning för sibboborna genom att beakta det lokala och öka våra studerandes välmåga!

Denna institutpenna skriver för denna gång för sista gången i Sibbo institutets nyhetsbrev. I nästan nio år som rektor för Sibbo institutet är det tid för mig inleda arbetet hos en ny arbetsgivare. Jag har förmånen att få fortsätta detta fina arbete som institutrektor från 1.8.2022 i Borgå, i min hemstad. Jag vill tacka för dessa nio år! Sibbo institutet är en fin läroinrättning, en bra arbetsplats, en underbar arbetsgemenskap. Allt detta vill jag tacka för! Jag vill också tacka Sibbo kommun. Jag har arbetat här sedan 2010 och här haft möjlighet att lära mig mycket nytt med olika arbetsuppgifter inom bildningen. För allt detta är jag tacksam. Med en smula vemod går jag mot det nya, dock entusiastisk och full av iver. Tack till alla mina arbetsvänner, tack att jag har fått en del av oss! Jag önskar alla läsare en riktigt avkopplande sommar!

Annelie

Bild: Annelie Åkerman-Anttila

Senast uppdaterad 21.06.2022