Institutblogg: Distansundervisning

Att övergå från närundervisning till distansundervisning kan upplevas svårt för både läraren och studerande. Jag rekommenderar ändå att du gör ett försök om du ännu inte gjort det. I våras upptäckte jag fördelarna med distanskurser. Hemma i vår källare kunde jag gymnastisera och följa gymnastikledarens rörelser framför en stor skärm istället för att försöka ta emot instruktionerna via min lilla telefonskärm. Via telefonen fungerar gymnastiken nog också om läraren och hens instruktioner är bekanta från tidigare. Huvudsaken var ändå att ha möjlighet att röra på sig regelbundet och fördelen med att gymnastisera hemma är att man direkt efteråt kan kliva in i egen bastu.

 

Vissa kurser inom välfärd och motion har under den gångna hösten erbjudits på distans. Hur den kommande vårterminen kommer att se ut är svårt att förutspå men vi är förberedda på att alla kurser inte kan förverkligas som närundervisning:

  • en del kurser kan inledas på distans och fortsätta som närundervisning när undantagsförhållanden ger med sig. Dessa kurser nämns i kursutbudet som distans/närundervisning.
  • en del kurser kan helt förverkligas som distansundervisning och vid de kurserna står det distansundervisning.
  • En tredje möjlighet är att kursen börjar som distansundervisning och när läget ger med sig övergår man till närundervisning. Ifall kursdeltagaren så önskar kan hen ändå delta på distans. Då direktsänds undervisningen från institutet samtidigt som läraren undervisar de studerande som är på närundervisning.

Vi har en ny vår med nya utmaningar framför oss när vi ska börja planera nästa läsårs kursutbud och samtidigt lära oss mer om distansundervisning och alla de möjligheter som den medför. Alla kurser kan inte förverkligas på distans, till exempel vattengymnastik och vävkurser går inte att undervisa på distans. Vi har ändå med öppna sinnen och vilja att utveckla oss gått med i försöket att undervisa på distans. Några utmaningar och problem har vi mött på vägen som t.ex. sekretesspolicyn inom dataskydd- och dataöverföring samt att vi behöver följa de av kommunen givna föreskrifter. Ibland fungerar inte nätet så snabbt som vi skulle önska, det går inte alltid som i Strömsö.

 

En annan sak vi behöver tänka över är hur vi kan vara tillgängliga för alla kommuninvånare när en del nödvändigtvis inte har de apparater, kunskap eller vilja att använda moderna verktyg för att vi ska kunna nå dem på distans. I framtiden strävar vi att finna lösningar på den problematiken.

 

Pirjo Pentti

Planeringsansvarig lärare i hantverk och bildkost​, vice rektor

Bild: Pirjo Pentti

Vice rektor Pirjo Pentti

Senast uppdaterad 21.12.2020