Institutblogg: Arbetslivsutbildningen, minnen, utmaningar och framgång

I september ifjol startade Arbetslivsutbildningen vid Sibbo institut. Målet med kursen är att sysselsätta långtidsarbetslösa och permitterade sibbobor. Projektet kunde genomföras med hjälp av understöd från Utbildningsstyrelsen. Två lärare, en för den finskspråkiga gruppen och en för den svenskspråkiga, anställdes samt en arbetslots. Arbetslotsens uppgift är att fungera som en länk för samarbetet med kommunens sysselsättningstjänster samt ha hand om allt som berör studerandes arbetspraktik.

Kursens upplägg är undervisning och studier fyra dagar i veckan i institutets utrymmen. Ämnesområden som behandlas är it- och mediakunskap, arbetslivsfärdigheter, samhällsfrågor och arbetslivets spelregler, förbättra läs-och skrivfärdigheter, sociala färdigheter och social kompetens.

Kursens längd är 10 veckor närundervisning och fyra veckor arbetspraktik under höstterminen och efter jullovet upprepas samma tidsupplägg. Som lärare är det trevligt och belönande att följa studerandes lärprocess samt hur deras självkänsla växer via sina egna lyckanden. Arbetspraktiken har en viktig roll under arbetslivsutbildningen och det var en stor utmaning att ordna praktikplatser mitt i Corona pandemin. Institutets arbetslots gjorde ett enormt arbete att hitta platser till alla och hen lyckades med sin uppgift mer än väl.

I november var Coronaläget uselt men vi kunde ändå skicka i väg studerande på sin arbetspraktik. När grundskolor och skolor på andra stadiet övergick till distansundervisning fick vi dispens av kommunens beslutsfattare att ha närundervisning bara vi följer restriktioner om god hygien och avstånd. Det här var viktigt och bra för oss för studerande som långa tider varit arbetslösa behöver komma ur hemmet och få bibehålla de nya vardagsrutinerna. Det är ett av målen i kursen att arbeta in nya sunda rutiner.

Vårterminen startade med samma sammansättning av studerande och lärare som när höstterminen avslutades. Vi levde under ständig beredskap att vara tvungna att övergå till distansundervisning. Endast i två veckors tid måste vi ha distansundervisning när Coronaläget var som sämst.

På våren fick vi njuta av resultaten efter höstens och vårterminens arbete. En del studerande fick plats på arbetsprövning och några lyckades få jobb via vår kurs. En handfull fortsatte att studera vidare. Från svenskspråkiga kursen är 63% sysselsatta medan motsvarande siffra från finskspråkiga kursen är 55%. Vi lärare är glada och tacksamma över det fina resultatet efter ett läsår. Vi önskar alla massor av lycka och välgång i livet!

”När en dörr stängs öppnas en annan och alla möjligheter till förändring kan börja.”

Nu hösten 2021 fortsätter kurserna igen och vi önskar alla nya studerande välkomna till Sibbo institut. Det finns ännu platser kvar på båda arbetslivsutbildningar.

Hälsningar,

Hanna och Tarja

Senast uppdaterad 25.08.2021