Opistoblogi: Työelämäkurssi, muistoja, haasteita ja onnistumisia

Viime syyskuussa aloitimme Sipoon opistolla Työelämäkurssin, jonka tavoite oli työllistää pitkäaikaistyöttömiä tai lomautettuja sipoolaisia. Työelämähanke oli mahdollista toteuttaa Opetushallituksen rahoittamalla tuella. Hankkeeseen palkattiin yksi suomenkielinen opettaja, yksi ruotsinkielinen opettaja ja työluotsi. Työluotsi toimii ohjaajan roolissa Sipoon opistolla ja linkkinä Työllisyysyksikköön työllisyysasioissa. Neljänä arkipäivänä viikossa kurssilaiset tulevat opistolle opiskelemaan, oppimaan ja kertaamaan työelämäntaitoja, joita 2020-luvun työelämässä vaaditaan. Nämä taidot pitävät sisällään muun muassa tieto- ja viestintätekniikkaa, työelämäntaitoja, yhteiskuntataitoja, luku- ja kirjoitustaitoja, sosiaalisia taitoja ja ilmaisutaitoa.

Kurssin pituus on 10 viikkoa lähiopetusta ja neljä viikkoa työharjoittelua syksyllä ja joululoman jälkeen sama moduuli toistuu. Opettajana on mukavaa ja palkitsevaa seurata opiskelijoiden oppimista ja itsetunnon kohoamista onnistumisien kautta. Työharjoittelujaksot ovat todella tärkeitä työelämäkursseilla ja niiden järjestäminen oli haastavaa koronatilanteen vuoksi. Opiston työluotsi teki suuren työn etsiessään kaikille opiskelijoille harjoittelupaikan ja hän onnistu tehtävässään loistavasti.

Marraskuussa koronatilanne oli huono mutta pystyimme kuitenkin järjestämään harjoittelupaikan kaikille opiskelijoillemme. Kun perus- ja toisen asteen oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen, saimme poikkeusluvan kunnan päättäjiltä järjestää lähiopetusta opistolla, kunhan noudatimme suosituksia hygienian ja turvavälien suhteen. Tämä oli tärkeää sillä kotoa pois lähteminen sekä arkirutiinien luominen ja säilyttäminen ovat tärkeimpiä tavoitteita pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksessa.

Kevätlukukausi lähti käyntiin miltei samalla kokoonpanolla kuin syyslukukausi päättyi. Elimme poikkeusluvan varassa ja ainoastaan kaksi viikkoa jouduimme turvautumaan etäopetukseen. Keväällä saimme nauttia työssämme saavutetuista onnistumisista, kun osa opiskelijoista pääsi työkokeiluun. He ovat myöhemmin saaneet vakituisen työpaikan. Muutama opiskelija siirtyi jatko-opintoihin mikä on toinen ilonaihe. Ruotsinkieliseltä kurssilta 63 % opiskelijoista ovat saaneet työpaikan tai oppisopimuksen työpaikalla ja suomenkieliseltä kurssilta 55 % on lähtenyt opiskelemaan tai työllistynyt. Opettajina olemme iloisia näistä onnistumisista ja toivotamme kaikille hyvää jatkoa ja työintoa!

”Kun yksi ovi sulkeutuu toinen ovi aukeaa ja mahdollisuudet muutokseen voivat alkaa.”

Kurssit jatkuvat nyt syksyllä 2021 ja toivotamme uudet opiskelijat tervetulleeksi Sipoon opistolle. Paikkoja on vielä vapaana molemmille kursseille.

Terveisin,

Tarja ja Hanna

Viimeksi muokattu 25.08.2021