Gator och grönområden

Byggande och underhåll av gatorna har stor påverkan på boendetrivseln och tillgången till tjänsterna. Fungerande trafikförbindelser och kollektivtrafiktjänster gör livet smidigt. I Sibbo finns det sammanlagt cirka 980 km gator och vägar, varav cirka 75 km (8 %) gator underhålls av kommunen, 220 km (22 %) allmänna vägar och 685 km (70 %) privata vägar.

Enheten för grönområden i Sibbo kommun planterar årligen cirka 2 000 sommarblommor samt ett stort antal säsongväxter såsom ljung- och lökväxter till glädje för kommuninvånarna. Parkerna och andra allmänna grönområden är en väsentlig del av en trivsam tätort. I Sibbo finns det över 60 hektar parker och grönområden.

 

 

 

Du kan ge respons om vinterunderhållet av allmänna vägar på
Trafikens Kundservice