Ordningsregler badstränder

För detta badstrandsområde gäller följande bestämmelser:

 1. Det skall vara tyst på badstranden efter kl. 22.00.
 2. Det är förbjudet att tälta på badstrandsområdet.
 3. Hundar och andra sällskapsdjur får inte medtas till badstranden.
 4. Att uppgöra eld är förbjudet. Vid tobaksrökning bör speciell försiktighet iakttas.
 5. Att förtära alkohol eller uppträda berusad på området är förbjudet.
 6. Snygghet, ordning och god sed bör iakttas på badstrandsområdet.
 7. Allt avfall bör lämnas på platser som är reserverade för ändamålet.
 8. Naturen bör på allt sätt skyddas.
 9. Alltslags fiske är förbjudet på badstrandsområdet.
 10. Tvättning av kläder, mattor och bilar är förbjudet.
 11. Det är förbjudet att ordna offentliga möten och nöjestillställningar samt att idka handel och göra reklam på badstrandsområdet, såvida bildningsutskottets fritids-sektion ej givit sitt samtycke härtill.
 12. Kommunen svarar inte för försvunnen egendom.

Närmare uppgifter fås av Idrottstjänster, tfn 09 23531.