Ordningsregler för Allaktivitetshallen

 1. Man får gå in i omklädningsrummet tidigast 15 minuter innan den egna turen börjar. Man får gå in i salen först när den egna turen börjar, om inte föregående grupp har avlägsnat sig tidigare. Alla skall avlägsna sig från idrottssalen senast när salturen slutar och från omklädningsrummen senast 15 minuter senare.
 2. Uteskorna skall lämnas i skoställningarna i vestibulen. Som sportskor får man endast använda rena och torra inneskor som inte lämnar spår på golvet i salen. Det är också tillåtet att vara barfota i salen.
 3. Varje grupp skall använda det omklädnings- och duschrum som anvisats gruppen.
 4. Om gruppledaren har tilldelats en personlig PIN-kod får den inte ges till personer som inte hör till den egna gruppen. Försummelser leder till att användarrättigheten annulleras och missbruket av PIN-koden kan också polisanmälas.
 5. Ställningar och redskap skall returneras till sina platser efter användning.
 6. Gruppledaren är den sista som lämnar omklädningsrummet efter avslutad tur och ser till att allt är i ordning efter turen i idrottssalen och övervakar att inte gruppen eller eventuell publik vistas i obehöriga utrymmen.
 7. Det är förbjudet att röka, använda snus eller dricka alkohol, uppträda påverkad eller obehörigt vistas i allaktivitetshallen.
 8. Vatten får drickas ur plastflaskor, men när salturen är slut skall den gruppansvarige se till att vatten som eventuellt spillts på golvet torkas upp. Glasflaskor får inte tas in i salen.
 9. Utebollar får inte användas i salen. Vid teknikträning i fotboll får dock användas Futsal-bollar eller andra mjuka bollar.
 10. Arrangörerna ska utse vederbörliga ordningsmän för evenemang. Arrangörerna av turneringar, matcher och evenemang svarar för ordningen även på läktaren.
 11. Om allaktivitetshallens egendom skadas under turen, skall hallpersonalen omedelbart underrättas om detta. Den som orsakar skadegörelse är ersättningsskyldig.
 12. Gruppledarna skall delta i räddningsutbildning som ordnas av Idrottstjänster.
 13. Alla förvarar på eget ansvar sina kläder och annan egendom i omklädningsrummen och vestibulen.
 14. Idrottstjänster har rätt att inhibera ordinarie turer, om kunden underrättas om detta senast en vecka på förhand.
 15. Renlighet, ordning och goda seder skall iakttas i allaktivitetshallen.
 16. Om någon grupp inte följer reglerna, kan den bli portförbjuden i salen på viss tid.