Monitoimihallin järjestyssäännöt

 1. Pukuhuoneeseen saa tulla enintään 15 minuuttia ennen oman ryhmän vuoron alkamista. Saliin saa mennä vasta, kun oma vuoro alkaa, ellei edellinen ryhmä ole lähtenyt aiemmin pois. Liikuntasalista on poistuttava viimeistään salivuoron päättyessä ja pukuhuoneista viimeistään 15 minuuttia myöhemmin.
 2. Ulkokengät jätetään sisääntuloaulassa oleviin kenkätelineisiin. Liikuntajalkineina saa käyttää ainoastaan puhtaita ja kuivia sisäjalkineita, joista ei jää jälkiä salin lattiaan. Salissa saa olla myös paljain jaloin.
 3. Mikäli ryhmänvetäjälle on luovutettu henkilökohtainen pin-koodi, sen luovuttaminen oman ryhmän ulkopuolelle on kiellettyä. Pin-koodin luovuttaminen ulkopuoliselle johtaa käyttöoikeuden mitätöintiin ja pin-koodin väärinkäytöstä voidaan tehdä rikosilmoitus. Välinevarastojen avaimet palautetaan Infoon kauden päättyessä.
 4. Telineet ja välineet on käytön jälkeen palautettava niille varatuille paikoille.
 5. Ryhmänvetäjä poistuu vuoron päätyttyä viimeisenä pukuhuoneesta ja varmistaa, että tilat jäävät siistiin kuntoon sekä valvoo, ettei ryhmä ja mahdollinen yleisö ole asiaankuulumattomissa tiloissa. Ylimääräiset siivouskulut laskutetaan käyttäjältä salivuorohinnaston mukaisesti.
 6. Tupakointi, nuuskan ja alkoholin käyttö, päihtyneenä esiintyminen ja asiaton oleskelu monitoimihallissa on kielletty.
 7. Vettä saa juoda salissa muovipulloista, mutta ryhmän vastuuhenkilön tulee huolehtia siitä, että mahdollisesti läikkynyt vesi pyyhitään salivuoron päättyessä. Lasipulloja ei saa ottaa saliin.
 8. Salissa ei saa käyttää ulkopalloja. Jalkapallon tekniikkaharjoittelu sallitaan kuitenkin Futsal-palloilla tai muilla pehmeillä palloilla.
 9. Tapahtuman järjestäjä vastaa tarvittavista järjestysmiehistä. Ottelujen, turnausten ja tapahtuman järjestäjät vastaavat järjestyksestä myös katsomossa.
 10. Jos monitoimihallin omaisuutta rikkoutuu vuoron aikana, on siitä ilmoitettava heti hallihenkilökunnalle. Ilkivallan aiheuttaja on korvausvelvollinen.
 11. Ryhmänvetäjien on osallistuttava Liikuntapalvelujen järjestämiin pelastautumiskoulutuksiin.
 12. Jokainen on itse vastuussa vaatteidensa ja muun omaisuutensa säilyttämisestä pukuhuoneissa ja aulassa.
 13. Liikuntapalveluilla on oikeus perua vakiovuoroja, mikäli niistä ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään viikkoa ennen peruutusajankohtaa.
 14. Monitoimihallissa on noudatettava siisteyttä, järjestystä ja hyviä tapoja sekä mahdollisia muita kulloinkin voimassa olevia yleisiä terveys-/turvallisuusohjeita.
 15. Jos jokin ryhmä laiminlyö määräyksiä, voidaan siltä kieltää saliin pääsy määräajaksi.