Bibliotekets tema- och bokpratslistor

Biblioteket har skapat tema- och bokpratslistor på nätbiblioteket helle.finna.fi. På temalistorna hittar du tips om material enligt ett visst tema och för en specifik åldersgrupp.

Bokpratslistorna innehåller böcker vi bokpratat om i skolor i Sibbo under det pågående läsåret.

Det finns även listor med e-material som hittas i Helle-Biblio! Då kan du välja om du vill reservera boken i nätbiblioteket eller söka upp den i Helle-Biblio och läsa den där i e-format. Det finns både e-böcker och e-ljudböcker i Helle-Biblio.

Glöm inte Helle-bibliotekens listor med tips för barn, ungdomar och vuxna!

 

Böcker till klassens läsecirkel

Sibbo bibliotek har en del böcker i flera exemplar som kan lånas ut till skolklasser för bl.a. läsecirklar. Dessa böcker kan inte reserveras via nätbiblioteket.

Är du intresserad av att låna någon eller några av böckerna till din klass?
Kontakta bibliotekarie Kristina Brushane, kristina.brushane@sibbo.fi eller via telefon: +358 40 585 2109

Nedan hittar du en lista på ifrågavarande böcker, från årskurs 1 till 9.

Åk 1-3

Elias Våhlund: Handbok för superhjältar del 1-4 (del 1: 30 st., del 2-4: 10 st.)

6-9 år, 85-103 sidor

Lite text och mycket bilder. Nästan som en serie. Lämpar sig inte för nybörjare, men passar bra dem som kan läsa lite mer.

Mats Strandberg: Monstret Frank del 1-3 (10 st. av varje del)

6-9 år, 107-165 sidor

Kapitelbok med stor text och lite bilder. Du behöver inte vara en storläsare för att läsa denna bok.

Åk 3-6

Åsa Larsson, Ingela Korsell och Henrik Jonsson: Pax 1-2 (del 1: 20 st., del 2: 10 st.)

9-12 år, 142-188 sidor

Stor text med lite bilder. Väldigt fartfylld och spännande. Passar bra någon som inte läser så mycket.

Eva Frantz: Hallonbacken (19 st.)

9-12 år, 130 sidor

 

Erik Fichtelius, och Martin Widmark: Förstörda bevis (20 st.)

9-12 år, 101 sidor

En bra inledning till informationssökning och källkritik.

Kristina Ohlsson: Mysteriet på Örnklippan (29 st.)

9-12 år, 213 sidor

Karin Erlandsson: Legenden om ögonstenen 1-2 (del 1: 20 st., del 2: 10 st.)

9-12 år, 247-309 sidor

Åk 5-6

Jessica Townsend: Nevermoor 1-2 (del 1: 24 st., del 2: 15 st.)

9-12 år, 346-376 sidor

Thomas Taylor: Malamander (del 10 st.)

9-12 år, 267 sidor

Kazu Kibuishi: Amulett 1-8 (del 1-4: 5 st., del 5-8: 4 st.)

10 år uppåt, 187-217 sidor

En spännande serie!

Åk 7-9

Serien Amulett passar även högstadie-elever!

Julia Wickholm: Olivia för alltid (16 st.)

211 sidor, HBTQIA+ och att finna sig själv

Mats Strandberg: Slutet (15 st.)

511 sidor, dystopi

Malin Stehn: Inte din bror (15 st.)

250 sidor, invandrare, främlingsfientlighet och mobbning

Läsdiplom

Att avlägga ett läsdiplom är ett utmärkt sätt att få uppmuntran till läsning och bekanta sig med olika böcker, genrer och författare. Läsdiplom avläggs oftast i skolan genom att läsa en viss mängd böcker på en lista. Om du inte vill avlägga ett läsdiplom går det också bra att använda listorna som boktips!

Vi har sammanställt läsdiplomlistor för olika årskurser i Helle-nätbiblioteket. Via länkarna nedan kan du bekanta dig med listorna och se på vilka Helle-bibliotek böckerna finns tillgängliga.

Läsdiplomen är planerade av Helmet-biblioteken. Helmet-bibliotekens utskrivbara diplom och övriga material hittar du här.

Sagodiplom för familjer och grupper

Årskurs 1–2

Årskurs 3–4

Årskurs 5–6

Årskurs 7–9

Bokpratspresentationer

0-3 åringar

6-9 åringar

9-12 åringar

Unga vuxna

Vi har även två boktipsspel! Svara på frågorna och få ett boktips. Temat för böckerna är identitet och andra världskriget.