Barn- och ungdomsverksamhet

Kontaktuppgifter

Bibliotekarie Kristina Brushane-Kärpänoja
kristina.brushane-karpanoja@sibbo.fi
+358405852109

 

Bild: Paola Dadda

Program för daghem och småbarnspedagogiken

Ni kan boka in en besökstid via bibliotekets servicenummer 09 23536003 eller epost

Huvudbiblioteket huvudbiblioteket@sibbo.fi

Söderkulla bibliotek biblioteket.soderkulla@sibbo.fi

Varmt välkommen till biblioteket!

Personalen på Sibbo bibliotek

Familjer

Svenskspråkiga sagostunder

Vi håller öppna sagostunder för 3–6-åringar. Föräldrar är också välkomna!

Sagostunder på huvudbiblioteket:
Måndagar jämna veckor kl. 10–10.45
2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 9.12

Sagostunder på Söderkulla bibliotek:
Onsdagar udda veckor kl. 10–10.45
11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12

Ingen förhandsanmälan.

 

Mera information:
Sibbo huvudbibliotek
Biblioteksfunktionär Frida Wickholm
frida.wickholm@sibbo.fi

Söderkulla bibliotek
Bibliotekarie Sanna Forsblom
sanna.forsblom@sibbo.fi

Småbarnspedagogiken och förskolan

Svenskspråkiga sagostunder

Vi håller öppna sagostunder för 3–6-åringar. Föräldrar är också välkomna!

Sagostunder på huvudbiblioteket:
Måndagar jämna veckor kl. 10–10.45
2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 9.12 

Sagostunder på Söderkulla bibliotek:
Onsdagar udda veckor kl. 10–10.45
11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12

Ingen förhandsanmälan.

 

Mera information:
Sibbo huvudbibliotek
Biblioteksfunktionär Frida Wickholm
frida.wickholm@sibbo.fi

Söderkulla bibliotek
Bibliotekarie Sanna Forsblom
sanna.forsblom@sibbo.fi

Temakassar

Grupper inom småbarnspedagogik kan beställa temakassar av önskat ämne. Temakassen kan innehålla böcker, musik m.m. Temakassar kan beställas med blanketten nedan eller genom att kontakta biblioteket. Temakassar kan avhämtas från båda biblioteken eller alternativt transporteras med bokbussen.

Det tar några dagar upp till två veckor att samla ihop en kasse. Vi meddelar per e-post när kassen finns att avhämta.

Beställningsblanketten hittar du bakom länken: https://bit.ly/temakass

Lågstadium

Bibliotekskortsmysteriet för åk 1 

En lekfull och äventyrlig rundtur på biblioteket, där förstaklassarna bekantar sig med biblioteksanvändning. Vi berättar om vilka material som finns på biblioteket, om åldersgränser som gäller olika material och tipsar om lättlästa böcker. Rundturen avslutas med att alla får sitt eget bibliotekskort. Längd ca 45 minuter.

Kom ihåg att lämna in de ifyllda bibliotekskortsansökningarna minst en vecka på förhand.

Bibliotekskortsmysteriet är en del av Sibbos kultur- och motionsstig för skolor.

 

Bokningar:
Sibbo huvudbibliotek
Biblioteksfunktionär Frida Wickholm
frida.wickholm@sibbo.fi

Söderkulla bibliotek
Bibliotekarie Sanna Forsblom
sanna.forsblom@sibbo.fi
+358404890934

Bokprat för åk 3 och 5

Väck läslust med bokprat! Vi bokpratar om intressanta böcker och eleverna kan låna de böcker som inspirerar mest. Bokprat kan ordnas i klassrummet, på biblioteket eller varför inte också utomhus! Tidsåtgång ca 45 min.

Boka gärna ert bokprat minst fyra veckor på förhand. Vi erbjuder bokprat för andra årskurser enligt möjlighet.

Bokprat ordnas som en del av Sibbos kultur- och motionsstig för skolor.

 

Bokningar:
Bibliotekarie Kristina Brushane-Kärpänoja
kristina.brushane-karpanoja@sibbo.fi
+358405852109

Bokprats- och temalistor

Kolla in våra bokprats- och temalistor!
Där finns tips till barn i olika ålder och på olika teman, också på lättläst litteratur (selko/LL-böcker).

Nevermoor-rymningsspel (escape room) för åk 6

Vi ordnar ett rymningsspel för hela årskurs 6 i Sibbo. I spelet klurar eleverna ut olika gåtor tillsammans och bekantar sig med fantasylitteratur. Spelet baserar sig på första delen i Jessica Townsends Nevermoor-bokserie och räcker ca 1,5 timme.

Spelet ordnas på Söderkulla bibliotek i november 2024. Programmet är en del av Sibbos kultur- och motionsstig.

 

Bokningar:
Bibliotekarie Kristina Brushane-Kärpänoja
kristina.brushane-karpanoja@sibbo.fi
+358405852109

Tillgänglighetsbiblioteket Celias talbokstjänst

Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering.

Celia stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. Celias talbokstjänst är till för alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande.

Ta kontakt om din elev behöver tjänsten.

 

Mera information:
Bibliotekarie Katja Kononoff
katja.kononoff@sibbo.fi
+358401914439

www.celia.fi

Högstadium

Bokprat för åk 7

Väck läslust med bokprat! Vi bokpratar om intressanta böcker och eleverna kan låna de böcker som inspirerar mest. Bokprat kan ordnas i klassrummet, på biblioteket eller varför inte också utomhus! Tidsåtgång ca 45 min.

Boka gärna ert bokprat minst fyra veckor på förhand. Vi erbjuder bokprat för andra årskurser enligt möjlighet.

Bokprat ordnas som en del av Sibbos kultur- och motionsstig för skolor.

 

Bokningar:
Bibliotekarie Kristina Brushane-Kärpänoja
kristina.brushane-karpanoja@sibbo.fi
+358405852109

Bokprats- och temalistor

Kolla in våra bokprats- och temalistor!
Där finns tips till barn i olika ålder och på olika teman, också på lättläst litteratur (selko/LL-böcker).

Tillgänglighetsbiblioteket Celias talbokstjänst

Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering.

Celia stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. Celias talbokstjänst är till för alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande.

Ta kontakt om din elev behöver tjänsten.

 

Mera information:
Bibliotekarie Katja Kononoff
katja.kononoff@sibbo.fi
+358401914439

www.celia.fi

Bokbussen

Borgå bokbuss kör på fredagar till skolor och daghem i Sibbo. Det finns två rutter som vi kör turvis.

Under höstterminen 2024 kör bokbussen 30.8–13.12. Vi besöker skolor varannan vecka och daghem ungefär en gång i månaden.

Reservationer till bokbussens rutter i Sibbo

  1. Logga in i Helle-nätbiblioteket med bibliotekskortets nummer och din pinkod.
  2. Leta upp och välj det material du vill reservera.
  3. Tryck på ”Reservera titeln”.
  4. Välj avhämtningsstället ”Sipoon pääkirjasto/Kirjastoauto”. Du kan också fylla i från vilken hållplats du vill avhämta din reservation i fältet ”Bokbussens hållplats”.
  5. Tryck på ”Reservera”.

 

Kontaktuppgifter:
huvudbiblioteket@sibbo.fi
09 2353 6003

Läshund

 

Öva på att läsa tillsammans med Kennelklubbens läshund! Hunden kritiserar inte eller pekar ut fel, långsam takt eller tvekan. Hundens närvaro hjälper läsaren att slappna av och minskar på stressen.

Boka en lästid på förhand per e-post. Lästiden är 15 minuter.

Läshunden på huvudbiblioteket:
Tisdagar 3.9, 1.10, 5.11 och 3.12 kl. 17–18
huvudbiblioteket@sibbo.fi

Läshunden på Söderkulla bibliotek:
Tisdagar 10.9, 8.10, 12.11 och 10.12 kl. 17–19
biblioteket.soderkulla@sibbo.fi

Ordkonst

Sydkustens ordkonstskola ordnar ordverkstäder för skolelever i samarbete med biblioteket. Ordkonstskolan har grupper på Söderkulla bibliotek under läsåret 2024–2025.

Mer information om verkstäderna och anmälan hittar du på ordkonstskolans hemsidor.

Läs för barnen!

Vad kunde väl vara mera meningsfullt för barnet, än en lässtund tillsammans med föräldrar och syskon? När du läser böcker ur olika ålderskategorier stöder du barnets språkutveckling och lägger grunden för ett mångsidigt ordförråd.
Öppna dörren till det förtrollade sagolandet med hjälp av Sibbo biblioteks Läs för barnen -broschyr!