Egnahemshustomter | Eriksnäs

ALLA TOMTER ÄR UPPTAGNA.

Det egnahemsdominerade bostadsområdet Eriksnäs är beläget i södra Sibbo cirka två kilometer från servicen i Söderkulla tätort. Eriksnäs ligger nära naturen och havet. Tomterna på detaljplaneområdet Eriksnäs är till största delen bebyggda. Tomterna som är till salu finns i den södra korsningen av Fågelsvängen och Eriksnäsvägen. Tomternas bakre del stiger relativt kraftigt mot söder. Därför finns tomternas byggnadsytor i de norra delarna. På grund av höjdskillnaderna är tomterna krävande att bygga. Tomternas byggrätt anvisas med exploateringstalet e = 0,2. Detta betyder att byggrätten är 20% av tomtens areal. En gemensam körförbindelse ska byggas för de två västra tomterna.

Tomterna har bildats till egna fastigheter. Köparen betalar tomtens mätnings- och styckningskostnader 990 euro i samband med köpet av tomten.

Tomterna säljs till ett fast pris 100 000 euro/tomt till dem som är intresserade utan något särskilt ansöknings förfarande. Det är inte möiligt att arrendera tomterna.

Tomt A, 753-404-0001-0267, UPPTAGEN
Fågelsvängen 56
.
Tomtens area är 1495 m² och byggrätt 299 k-m².
Man bör bygga en gemensam infart med granntomten.

kartta eriksnäsin tonteista

Förfrågningar och reservationer

Tomter som säljs på den öppna marknaden kan reserveras per e-post. Berätta i e-postmeddelandet vilken av tomterna du vill köpa, samtliga köpares namn och kontaktuppgifter samt deras respektive andelar av tomten. Ett separat meddelande publiceras när ansökningsförfarandet för tomterna i nya områden inleds.

Markanvändningsingenjör Maija Lääti
+358 50 536 1408
fornamn.efternamn@sibbo.fi