Sibbo – lyckad företagsamhet!

Sibbo – lyckad företagsamhet är sommarens 2021 kampanj för att göra sibboföretags service- och tjänsteutbud kända. Kampanjen genomförs av Business Sipoo och Sibbo näringstjänster.

Sammanlagt 15 sibboföretag, deras produkter och serviceutbud presenteras på kommunens internetsidor och sociala mediers konton som upprätthålls av kommunen.

Företagen fiskades på nätet

Kampanjen marknadsfördes på sociala mediers konton som förvaltas av kommunen och anvisningar till anmälan delades även annanstans på sociala medier. Inom utsatt tid anmälde 24 företag sitt intresse. Av dessa valdes 15 till företagspresentation.

Kriterierna uppfylldes av 15 företag

Valet av företagen gjordes av näringschef Elina Duréault, företagskoordinator Anne Peltonen samt idéns uppfinnare, informationspraktikant Kristian Meurman.

Vi satte som krav för val bland andra att:

  • företaget är registrerat i Sibbo
  • företagets huvudsakliga verksamhetsställe befinner sig i Sibbo
  • företaget är ett registrerat företag (Fma, Öb, Kb eller Ab) eller att det gäller en registrerad privat näringsidkare
  • företagets huvudsakliga marknadsområde är i Sibbo

På grund av detta föll valet inte på företag, vilka har sitt enda eller huvudsakliga verksamhetsställe utanför kommunens gränser, även om det skulle betjäna sibbokunder eller även om det skulle ha ett sidoverksamhetsställe inom kommunens gränser.

Presentationerna på egen temasida, i nyheterna och på sociala medier

För presentationerna har en egen Sibbo – lyckad företagsamhet! -internetsida skapats, som samlar ihop alla företagspresentationer på samma plats, där det är lätt att läsa igenom dem.

Dessutom delas presentationerna till av kommunen förvaltade sociala mediers konton och samtliga presentationer lyfts även fram bland huvudnyheterna på kommunen internetsidor.

 

Företagspresentationerna