Sipoo yrittää – ja onnistuu!

Sipoo yrittää – ja onnistuu on kesän 2021 Business Sipoon ja Sipoon elinkeinopalvelujen kampanja sipoolaisten yrittäjien palvelujen ja tuotteiden tunnetuksi tekemiseksi.

Kunnan nettisivuilla ja kunnan hallinnoimilla sometileillä esitellään yhteensä 15 sipoolaista yritystä, heidän tuotteitaan ja palveluitaan.

Yritykset kalastettiin verkosta

Kampanjaa markkinoitiin kunnan sosiaalisen median tileillä ja ilmoittautumisohjeita jaettiin myös muualla sosiaalisessa mediassa. Määräaikaan mennessä ilmoittautumisia tuli 24 yritykseltä, joista 15 valittiin esittelyyn.

Valintakriteerit täyttyivät 15 yrityksen osalta

Valinnan yrityksistä tekivät Sipoon kunnan elinkeinopäällikkö Elina Duréault, yrityskoordinaattori Anne Peltonen sekä idean keksijä, viestinnän harjoittelija Kristian Meurman.

Edellytyksiksi valinnalle asetettiin että:

  • yritys on rekisteröity Sipooseen
  • yrityksen pääasiallinen toimipaikka sijaitsee Sipoossa
  • yritys on rekisteröity yritys (Tmi, Ay, Ky tai Oy) tai kyseessä on rekisteröity yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • yrityksen pääasiallinen markkina-alue on Sipoossa

Tästä johtuen valituksi eivät tulleet yritykset, joiden ainoa tai pääasiallinen toimipiste sijaitsee kunnan rajojen ulkopuolella, vaikka ne palvelisivat sipoolaisia asiakkaita tai vaikka niillä olisi sivutoimipiste kunnan rajojen sisäpuolella.

Esittelyt omalla teemasivulla, uutisissa sekä sosiaalisessa mediassa

Yritysesittelyjä varten luotu Sipoo yrittää – ja onnistuu! -internetsivu kokoaa kaikki yritysesittelyt samaan paikkaan, joissa niitä on helppo selailla.

Lisäksi esittelyt jaetaan kunnan hallinnoimiin sosiaalisen median kanaviin ja jokainen yritysesittely nousee myös kunnan internetsivujen pääuutisten joukkoon.