Sibbo – lyckad företagsamhet: Tmi StevArt är en specialist inom målande och avjämning med gott pris- och kvalitetförhållande och snabbhet som fördelar

Vilket företag?

Tmi StevArt, ett företag grundat år 2020 av företagaren Steven Ait.

Vad?

Specialiserad i avjämnings- och inomhusmålningsarbeten, men utför även heltäckande byggnads- och renoveringsarbeten. Bygger vid behov till och med ett helt hus från grunden till färdigt.

Var?

Hemort i Nickby, men utför arbeten runt om i Sibbo och även utanför kommungränserna enligt behov.

Lång erfarenhet innan företagarbanan

Steven Ait är en nybliven företgare, men han har arbetat redan i över tio års tid inom byggbranschen som löntagare. Planen att grunda eget företag har funnits redan länge, men år 2020 upplevde Ait att han är redo att ta steget till att bli heltidsföretagare. Före detta hade han arbetat så väl i Finland som i Estland med mångsidiga uppgifter inom byggbranschen.

Egna huset ett exempel på kunnandet inom byggarbeten

Steven Aits egnahemshus i Nickby är ett ypperligt exempel på husets herres kunskaper, han har nämligen byggt huset från grunden själv. Specialarbeten som kräver särskilda tillstånd har praktiskt ordnats genom samarbetspartners och detta nätverk använder Ait av sig även i sin företagarverksamhet.

Det egna egnahemshuset är absolut inte det enda som Ait med sina samarbetspartners har byggt, de senaste 5–6 år har han arbetat i första hand bland nybyggen, även om det funnits gott om renoveringsobjekt likaså.

Rikligt med arbete och det skulle finnas att erbjuda för anställda också

-Jag är tacksam över att det funnits bra med jobb, också under coronapandemin, konstaterar Steven Ait. Inom sitt specialiseringsområde har det rent av funnits problem av den andra sorten. -Nu skulle jag ha arbete att erbjuda åt en professionell och pålitlig målare, tipsar Ait, syftandes på sitt företags önskemål att rekrytera och erbjuda arbete i Sibboregionen.

Även om företaget först grundats förra året, arbetar det i företaget förutom Steven Ait själv två arbetstagare och dessutom utför en tredje utomstående arbeten som underleverantör för Tmi StevArt.

-Det finns nog bra med jobb och ställvis krävs det långa dagar, men lyckligtvis finns också tid att njuta av sommaren och egnahemshuset i Sibbo under semestern, skrattar Ait.

Snabbhet och jämn kvalitet som färdigheter

Tmi StevArt har investerat i kvalitativa arbetsmaskiner och gör bland annat avjämningsarbeten för maskin. Då blir kvaliteten jämn och arbetet kan utföras betydligt snabbare än för hand. Mängden potentiella misstag minskar också.

-Vi klarar av att göra avjämningen för ett egnahemshus i en och en halv till två veckor, eftersom vi använder maskiner, berättar företagaren Steven Ait, för hand skulle arbetet räcka minst dubbelt längre.

Allt ordnas och hjälp fås alltid på plats

Steven Ait har sjäv en vid erfarenhet, det finns nämligen i praktiken inte ett enda delmoment inom byggbranschen, som han under de senaste tio åren inte skulle arbetat inom. Eftersom han dock själv specialiserat sig just inom avjämning och inomhusmålning, kallar han gärna på plats en företagarkollega eller underleverantör då, när något särskilt kunnande krävs. Vare sig det gäller el- eller rörarbeten inom ett renoveringsobjekt eller ett nybygge, har Tmi StevArt ett brett nätverk, som företagaren Ait byggt upp under det senaste decenniet.

-Allting går att fixa och hjälp fås säkert på plats konstaterar företagaren Steven Ait från Tmi StevArt.

Tmi StevArt är specialiserad i målnings- och avjämningsarbeten.
StevArt anställer och erbjuder också arbete för utomstående. Företagare Steven Aits viktigaste kollega Markel är med på varje arbete som hjälp till Steven.

Kontaktuppgifter

Tmi StevArt
Steven Ait
0406650885
info.stevart@gmail.com

Senast uppdaterad 11.08.2021